tisdag, mars 21, 2023

Senaste

Hur många vargar finns det i Sverige?

Vargfrågan, hur många vargar som ska få finnas i Sverige, är omtvistad. Men nu tycks merparten av de politiska partierna vara överens om att antalet vargar kraftigt ska minska i Sverige. Samtidigt måste Sverige respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den utrotningshotade vargstammen, något som Sveriges riksdag också har slagit fast att de ska göra. 

Trots att man kommer fram till samma slutsats tycks man vara lite oense om hur många vargar som behöver finnas för att vargstammen ska må bra. I texten som följer kommer vi att försöka förklara skillnaderna i synsätt. Men först måste vi hitta svaret på frågan “hur många vargar finns det i Sverige?”

Hur många vargar finns det i Sverige idag?

Det är Naturvårdsverket som räknar och håller koll på vargstammen i Sverige. Varje år presenteras nya siffror över antalet vargar i Sverige och i Skandinavien. Att man även håller koll på antalet individer i Skandinavien beror på att många vargar rör sig mellan Sverige och Norge. Så, hur många vargar finns det i Sverige? 

Vid den senaste inventeringen vintern 21/22 kom man fram till att det finns ungefär 460 vargar i Sverige. När man räknade antalet i hela Skandinavien blev siffran i stället cirka 540 vargar.

Antal vargar i Sverige de senaste åren: 

  • Hur många vargar finns det i Sverige 2020?     395 stycken
  • Hur många vargar finns det i Sverige 2019?    365 stycken
  • Hur många vargar finns det i Sverige 2018?    305 stycken
  • Hur många vargar finns det i Sverige 2017?     355 stycken
  • Hur många vargar finns det i Sverige 2016?     350 stycken
  • Hur många vargar finns det i Sverige 2015?    415 stycken
  • Hur många vargar finns det i Sverige 2014?  365 stycken

Hur många vargar får det finnas i Sverige i framtiden?

Naturvårdsverket har fått i uppgift av Sveriges riksdag att utreda hur många vargar som behövs för att vargstammen ska vara livskraftig. Senast 2024 måste de presentera sin rapport. Men flera politiska partier har uttryckt en önskan om att antalet vargar i Sverige ska minskas till någonstans mellan 170 och 270 stycken.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de två partier som inte har sagt att vargstammen ska minskas. I stället säger de att de vill ha en bevarandestatus för vargen som är hållbar på lång sikt. Det ligger i linje med vad EU:s naturvårdslagstiftning också har uttryckt. 

Europeiska forskare tycker inte att Sveriges vargstam ska reduceras eftersom de vargar som idag finns fortfarande till stor del kommer från endast tre ursprungsvargar. De anser att generna behöver bli mer uppblandade innan man kan minska vargstammen. Detta för att inte riskera att den ska dö ut. Vi får se vilken slutsats Naturvårdsverket kommer med i sin rapport 2024. Den kommer vara vägledande då regeringen fattar beslut om hur många vargar det får finnas i Sverige.

Latest Posts

Missa inte

Håll dig uppdaterad

Missa aldrig en uppdatering genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.